Budowa hali przemysłowej, handlowej, magazynowej czy sportowej to złożony proces, który wymaga starannego planowania, projektowania, a dopiero wtedy realizacji. Hala może służyć różnym celom, ale dopiero po tym, jak przebrniemy przez każdy z zaplanowanych etapów jej powstania. Wtedy zyskamy pełnowymiarowy obiekt idealnie odpowiadający potrzebom biznesowym i wspierający działalność klienta. Zobacz, jak krok po kroku powstaje nowoczesna hala stalowa.

Etap 1: Planowanie i projektowanie

  1. Określenie celów – do czego będzie służyła hala?

Pierwszym krokiem przy budowie hal przemysłowych jest określenie celów i wymagań projektu. Inwestor musi jasno zdefiniować, do czego będzie służyć hala, jakie będą jej funkcje, i oczekiwane parametry (kubatura, metraż, kształt, wysokość, wyposażenie i standardy bezpieczeństwa). Czy będzie narażona na kontakt z substancjami chemicznymi? A może na wilgoć?

  1. Przygotowanie projektu – koncepcja i wizualizacja 3D

Na tym etapie inżynierowie i architekci zaczynają projektowanie hal, uwzględniając wszystkie ustalone wcześniej parametry. Projekt musi spełniać normy budowlane i bezpieczeństwa, być zgodny z MPZP lub wydanymi warunkami zabudowy, a także być dostosowany do przyszłego użytkowania. Warto również rozważyć aspekty zrównoważonego budownictwa i efektywności energetycznej.

  1. Pozwolenia i dokumentacja – kwestie formalne

Kolejnym krokiem jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentacji, w tym zezwoleń budowlanych, środowiskowych i innych wymaganych przez lokalne władze. To proces, który może być czasochłonny, ale niezbędny do rozpoczęcia budowy.

Etap 2: Budowa infrastruktury

  1. Przygotowanie terenu pod halę

Przed rozpoczęciem budowy należy przygotować teren pod halą. To może obejmować rozbiórkę lub wyburzenie wcześniejszych obiektów, niwelację ciężkim sprzętem, wyrównanie terenu, usunięcie drzew i kamieni, a także zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę, taką jak drogi, parkingi czy instalacje wodno-kanalizacyjne.

  1. Fundamenty i konstrukcja – solidne podstawy

Budowanie hali rozpoczyna się od fundamentów i konstrukcji hali. Fundamenty są najważniejszym elementem stabilności budynku, dlatego muszą być odpowiednio zaprojektowane i wzmocnione. Konstrukcja hali może być wykonana z różnych materiałów, głównie ze stali.

  1. Dach i ściany – zamknięcie obiektu

Po zbudowaniu konstrukcji rozpoczyna się prace nad dachem i ścianami hali. Dach musi być solidny i dobrze izolowany, aby zapewnić ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Podobnie jak ściany. Trzeba przewidzieć w nich otwory na okna i bramy garażowe czy rampy do podjazdu dla ciężarówek.

  1. Instalacje

Kolejnym krokiem jest instalacja niezbędnych systemów, takich jak elektryczność, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i systemy bezpieczeństwa. Te instalacje muszą być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami projektu i przepisami budowlanymi dotyczącymi np. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Etap 3: Wykończenie i wyposażenie

  1. Wykończenie wnętrza 

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych rozpoczyna się prace nad wykończeniem wnętrza hali. To obejmuje m.in. malowanie, podłogi, ściany działowe. Wykończenie musi być dostosowane do przeznaczenia hali, np. hala przemysłowa może wymagać posadzek żywicznych, na betonowej wylewce wzmacnianej zbrojeniami z siatki.

  1. Wyposażenie hali 

W tym etapie instalowane są niezbędne urządzenia i wyposażenie, takie jak maszyny przemysłowe, systemy oświetleniowe, stoły, regały i inne elementy, które są niezbędne do funkcjonowania hali zgodnie z jej przeznaczeniem.

Gdy zakończy się budowanie magazynów, po uzyskaniu pozytywnej oceny i odbiorze technicznym, obiekty są przekazywane do użytkowania.