Odpowiedź na to pytanie jest prosta, lecz również niejednoznaczna – to zależy. Od czego? Od wielu czynników. Wycena hali to potrzeba udzielenia odpowiedzi na niezliczoną liczbę pytań. Szczegółowość tych odpowiedzi umożliwia właściwie oszacować ostateczny koszt budowy. Z perspektywy osób, np. kupujących dom jednorodzinny, postawienie hali nie jest tanim przedsięwzięciem. Już same prace projektowe, a także przygotowanie dokumentacji i pozwoleń jest dość kosztowne. Jednak warto tutaj zauważyć, że hale są z założenia budynkami komercyjnymi. Dlatego inwestycja w budowę zwraca się po pewnym czasie z nawiązką.

WYCENA HALI – OD CZEGO ZALEŻY?

Lepszym pytaniem wydaje się być tutaj – od czego zależy ostateczna wycena hali? Otóż, przede wszystkim od jej powierzchni. Istotnym czynnikiem wpływającym na cenę jest rodzaj przechowywanego materiału i sposób składowania. To pociąga za sobą różne rodzaje zastosowanych przy budowaniu konstrukcji i technologii budowy. Do tego należy również doliczyć wydatki, jakie należy ponieść na wykonanie części biurowej hali, która najczęściej jest nieodłącznym elementem budowy hali.

Nie bez znaczenia pozostaje również lokalizacja. Wyceniając dwie teoretycznie podobne lub takie same hale w dwóch różnych miejscach najprawdopodobniej otrzymamy różne ceny. Spowodowane jest to geologicznymi parametrami samej lokalizacji i gruntu, w tym między innymi strefą wiatrową, śniegową, a także wysokością nad poziomem morza. W strefach, gdzie występuje podwyższone obciążenie wiatrem i śniegiem, konieczne będzie zastosowanie konstrukcji wzmocnionej, a to automatycznie zwiększa ostateczny koszt budowy. Dlatego też, przed zakupem danej działki warto pokusić się o wykonanie badań geologicznych. Od wyników zależy rodzaj fundamentów, a także konstrukcji.

ILE KOSZTUJE BUDOWA HALI STALOWEJ?

Sam rodzaj konstrukcji może mieć decydujący wpływ na koszt budowy. Wyróżnia się kilka możliwych opcji, z czego w wielu przypadkach hale o konstrukcji stalowej są tańsze od tych hybrydowych. Najdroższe obiekty to te wykonane w technologii tradycyjnej tj. hale murowane, choć te obecnie zastępowane są konstrukcjami żelbetowymi. Murowane pozostają tylko i wyłącznie ściany w częściach biurowych obiektów. Wspomnieliśmy już, że ostateczna wycena zależna jest też od rozmiarów obiektu. Im hala jest szersza, tym większe będzie zużycie stali na dźwigary, natomiast im wyższa, tym wyższe również będą słupy i tym większa będzie powierzchnia obudowy ścian. Na konstrukcję składa się również projekt obciążenia dachu, np. instalacją fotowoltaiczną, bowiem te cięższe i wyższe będzie wymagało użycia masywniejszej konstrukcji. Do tych kosztów należy również dodać wykonanie instalacji wewnętrznych, przyłączenia instalacji zewnętrznych oraz wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Istotne są tutaj również poszczególne komponenty, w tym m.in. bramy czy okna oraz sposób wykończenia danej hali.

KOSZTY BUDOWY HALI

Zatem, ile kosztuje budowa hali? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Jak widać, na ostateczną wycenę składa się wiele czynników, a każdy obiekt jest inny, zlokalizowany w innym miejscu czy też przeznaczony do innych celów. Dlatego też, każda wycena zawsze wykonywana jest indywidualnie.