Ze względu na swoje właściwości hale stalowe są powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Służą jako hale magazynowe lub produkcyjne, a także jako mroźnie i chłodnie. Swoją popularność zawdzięczają wysokiej trwałości, przy jednoczesnym ograniczeniu czasu montażu do absolutnego minimum. Jakie możemy wyróżnić rodzaje hal stalowych? Gdzie znajdują zastosowanie?

PODZIAŁ HAL ZE WZGLĘDU NA KONSTRUKCJĘ

Hale stalowe można dzielić ze względu na różne kryteria. Podstawowym jest kryterium konstrukcji. Wyróżniamy dwa typy hal:

  • hale o konstrukcji ramowej,
  • hale o konstrukcji kratowej.

Dobór typu konstrukcji jest w tym przypadku podyktowany względami użytkowymi i zależy m.in. od szerokości hal oraz obciążeń, na jakie należy je zaprojektować.

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE

Mimo iż dobór typu konstrukcji jest niezwykle istotny, najbardziej rozpowszechnionym podziałem hal stalowych jest podział ze względu na ich przeznaczenie. Jak już wcześniej wspomnieliśmy konstrukcje stalowe znajdują zastosowanie w szeregu aplikacji, jako:

  • hale magazynowe,
  • hale produkcyjne,
  • hale sprzedażowe,
  • hale usługowe,
  • mroźnie i chłodnie,
  • hale segregacji i utylizacji odpadów.

W przypadku hal magazynowych możemy dodatkowo wyróżnić hale wysokiego składowania, a w przypadku hal produkcyjnych hale wyposażone w suwnice. De facto, hale stalowe mogą być wyposażone w praktycznie wszystkie maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Pod tym względem stanowią doskonałą alternatywę dla hal murowanych, od których są tańsze w budowie, a nierzadko także bardziej komfortowe w eksploatacji.

HALE WYPOSAŻONE W SUWNICE

Hale wyposażone w suwnice znajdują zastosowanie w przypadku magazynowania oraz produkcji elementów wielkogabarytowych o dużej masie. Instalacja suwnicy w hali zwiększa efektywność wykonywanej pracy oraz usprawnia proces technologiczny, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo ludzi, maszyn i urządzeń zaangażowanych w jego realizację. Aby zapewnić maksymalną możliwą wydajność oraz bezpieczeństwo pracy dobór suwnicy powinien być podyktowany wymogami i możliwościami technicznymi konstrukcji stalowej. Bardzo często producenci hal stalowych wykonują projekty konstrukcji z suwnicami na indywidualne zamówienie klienta.

HALE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Wysokie składowanie odbywa się w obiektach budowlanych o wysokości składowania wynoszącej powyżej 7,2 metra. Projekty hal magazynowych wysokiego składowania muszą uwzględniać systemy składowania. Obsługa tego typu hali magazynowej może być w pełni automatyzowana lub odbywać się przy pomocy operatora. Tak, jak w przypadku hal wyposażonych w suwnice, budowa hali wysokiego składowania wymaga przygotowania spersonalizowanego projektu wykonawczego, który zapewni najwyższą ergonomię pracy, przy jednoczesnym jej bezpieczeństwie.