Jak wygląda montaż hali stalowej?

Hala stalowa to rozwiązanie typowe dla budownictwa przemysłowego, a zarazem ikona konstrukcji stalowych. Za jej wyborem przemawiają znakomite właściwości wytrzymałościowe stali, dzięki czemu możliwe jest tworzenie konstrukcji o dużych rozpiętościach bez dodatkowych podpór. Jak wygląda montaż hali stalowej?

Montaż hali stalowej krok po kroku

Montaż hali stalowej w miejscu jej przyszłej eksploatacji rozpoczyna się od zamontowania głównych elementów nośnych konstrukcji oraz jej zakotwiczenia w przygotowanym wcześniej fundamencie. W praktyce więc prawidłowe przeprowadzenie montażu hali wymaga w pierwszej kolejności przygotowania podłoża, a więc wykonania fundamentów oraz podbudowy. Po wykonaniu tych prac na plac budowy trafia ciężki sprzęt.

Przy wznoszeniu hali stalowej zastosowanie znajdują m.in.: dźwigi, zwyżki, wózki teleskopowe.

Konstrukcja stalowa

Po wykonaniu fundamentów – proces ten powinien przebiegać zgodnie z projektem wykonawczym – wykonawca przystępuje do montażu konstrukcji stalowej. Istotnym aspektem całego procesu jest odpowiednie przygotowanie konstrukcji, które powinno uwzględniać wszystkie elementy montażowe. Dzięki temu montaż hali na placu budowy przebiega szybko, sprawnie oraz bezpiecznie.

Wszystko zaczyna się od zakotwiczenia słupów lub całych ram (w zależności od zastosowanej technologii), następnie montowane są dźwigary. Dźwigary stanowią główną konstrukcję nośną dachu. W dalszej kolejności montuje się konstrukcję drugorzędną, a więc pławie, stężenia, rygle, podkonstrukcje pod bramy, drzwi, okna oraz inne urządzenia przewidziane w projekcie wykonawczym. W ten sposób powstaje szkielet konstrukcji stalowej hali. Po montażu szkieletu wykonawca przystępuje do poprawek ubytków/odprysków powłoki lakierniczej, które stanowią nieodłączną konsekwencję transportu materiału oraz samego montażu konstrukcji stalowej.

Okładziny ścienne i dachowe

W zależności od przeznaczenia hala stalowa może być halą izolowaną lub nieizolowaną. Od tego, czy hala jest izolowana, czy też nie zależy konstrukcja okładzin ściennych i dachowych. W halach nieizolowanych stosuje się okładziny w postaci blachy trapezowej lub plandek namiotowych. Przy halach izolowanych zastosowanie znajdują płyty warstwowe.

Drzwi, okna, doświetlenia

Stolarka otworowa w konstrukcjach stalowych – podobnie jak przy budowie domu z tradycyjnych materiałów – jest montowana na końcu. Na tym etapie wprawiane są okna, świetliki, bramy, drzwi gospodarcze oraz wykonywana jest posadzka przemysłowa. Posadzka przemysłowa w sposób bezpośredni wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowania hali.